POWIŚLAŃSKIE
TOWARZYSTWO
SPOŁECZNE
CEL
    Celem Powiślańskiego Towarzystwa Społecznego jest:
  • Przeciwdziałanie i zapobieganie marginalizacji społecznej.
  • Prowadzenie, wspieranie i inicjowanie programów reintegracji społecznej wobec osób, rodzin i środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Realizacje
    Realizujemy swoje cele poprzez:
  • Udzielanie bezpośredniej pomocy osobom, rodzinom i środowiskom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym.
  • Wypracowywanie i upowszechnianie modeli, metod i standardów zawodowych w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
  • Prowadzenie szkoleń i praktyk zawodowych w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Celem programu jest wzmocnienie pozycji organizacji biorących udział w projekcie we własnym środowisku lokalnym oraz pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami.
Głównym celem projektu jest profilaktyka przemocy w rodzinie oraz edukacja służb, instytucji, społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania przemocy domowej.
Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej, socjalnej, edukacyjnej osobom w wieku powyżej 60 lat w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020.
Projekt ma na celu wypracowanie modelu lokalnego systemu reintegracji społecznej, modelu, który można będzie wdrażać w podobnych społecznościach lokalnych.
Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej rodzinom zastępczym.
Udzielamy bezpłatnej pomocy terapeutycznej osobom w wieku 14-21 lat, które zagrożone są uzależnieniami lub uzależnione są od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
Udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej osobom i rodzinom z terenu Warszawy i powiatów ościennych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję