POWIŚLAŃSKIE
TOWARZYSTWO
SPOŁECZNEGO

Raport roczny

Powiślańskie Towarzystwo Społeczne

Sprawozdanie z działalności w 2019r.

 

Powiślańskie Towarzystwo Społeczne zostało powołane w 2004 roku. Celem Towarzystwa jest przeciwdziałanie
i zapobieganie marginalizacji społecznej oraz prowadzenie, wspieranie i inicjowanie programów reintegracji społecznej wobec osób, rodzin i środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2008 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

W 2019 roku Towarzystwo prowadziło programy na terenie powiatu wołomińskiego i legionowskiego i zrealizowało następujące programy:

I. "Rodzina wolna od przemocy"

Projekt realizowany w okresie VI.2018-IX.2020, współfinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Głównym celem projektu jest profilaktyka i edukacja w zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie, dotycząca w szczególności przyczyn przemocy. Dodatkowym celem jest bezpośrednia pomoc rodzinom wiejskim borykającym się z problemem przemocy.

Projekt jest realizowany na terenie dwóch powiatów: legionowskiego i wołomińskiego Bezpośrednią, długofalową pomocą terapeutyczną zostaną objęte rodziny z 4 wiejskich gmin: Klembów, Dąbrówka, Nieporęt, Wieliszew oraz rodziny z terenów wiejskich miejsko wiejskiej gminy Radzymin.

W ramach projektu w roku 2019: Prowadzono terapię rodzinną oraz konsultacje, interwencje kryzysowe dla 26 rodzin z terenów wiejskich powiatów wołomińskiego i legionowskiego. Pomocą były objęte rodziny, które same zgłosiły problem przemocy, lub za ich zgodą zostały zgłoszone przez służby społeczne.


II. Wdrażanie modelu ?Pomagać efektywniej- model lokalnego systemu reintegracji?  

Wypracowanego w ramach projektu nr: POWR.04.03.00-00-0021/17 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Zarząd Powiślańskiego Towarzystwa Społecznego podjął decyzję o wdrażaniu modelu lokalnego systemu reintegracji.

Udział we wdrażaniu modelu polega na pracy z rodzinami i dziećmi według założeń opisanych w materiale wydanym w ramach projektu oraz na udziale kadry stowarzyszenia w szkoleniach i konsultacjach.

Zarząd skierował na szkolenia i udział w konsultacjach 6 członków zespołu, zespół rozpoczął wdrażanie modelu od sierpnia 2019.

 

III. Sprawozdanie finansowe

I. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI
1. Projekt: "Rodzina wolna od przemocy" 85.920,00
2. Koszty działalności (eksploat. lokalu, materiały, usługi, itp.)       11.503,92
Razem: 97.423,92
   
II. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI
1. Zarząd Województwa Mazowieckiego ? Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 74.400,00
2. Wolontariat 11.520,00
3. Darowizny 11.250,00
4. Darowizny 1% 174,30
Razem: 97.344,30

 

Archiwum:

Raport roczny 2016

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję