POWIŚLAŃSKIE
TOWARZYSTWO
SPOŁECZNEGO

Przekaż 1% podatku

Szanowni Państwo,

    Powiślańskie Towarzystwo Społeczne jest Organizacją Pożytku Publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000218310.

    Od lutego 2016 roku realizujemy program: "Rodzina wolna od przemocy" w ramach, którego udzielamy wsparcia osobom i rodzinom doświadczającym przemocy, pomagamy dzieciom z tych rodzin w rozwiązywaniu ich problemów emocjonalnych oraz prowadzimy działania edukacyjne.

    Udzielamy bezpłatnej pomocy terapeutycznej rodzinom, które:
 • z powodu problemów osobistych, rodzinnych lub społecznych nie radzą sobie z codziennością,
 • trwają w konflikcie, którego nie potrafią rozwiązać,
 • ich członkowie doświadczają przemocy,
 • przeżywają trudności wychowawcze z dziećmi,
 • są zagrożone odebraniem dzieci do placówki opiekuńczo-wychowawczej.


    Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą Państwo zdecydować o przekazaniu 1% swojego podatku dochodowego, na rzecz wybranej organizacji potrzebującej pomocy. Odpisy 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego będą przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

    Wystarczy, że w odpowiednim formularzu PIT za rok podatkowy 2015, wpiszecie Państwo nazwę organizacji i numer KRS oraz jeśli zdecydujecie cel 1%.

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% PODATKU ?
 
 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
 
JAK PRZEKAZAĆ 1% SWOJEGO PODATKU
NA RZECZ POWIŚLAŃSKIEGO TOWARZYSTWA SPOŁECZNEGO

instrukcja postępowania dla podatnika:
 
KROK 1
 
WYBIERZ I SPRAWDŹ

Powiślańskie Towarzystwo Społeczne znajduje się na liście organizacji pożytku publicznego, na które podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku za 2015r.
Wykaz organizacji pożytku publicznego publikowany jest na stronach Departamentu Pożytku Publicznego MPIPS.
Aktualny wykaz pod adresem:
http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku,Publicznego,3666.html

Możesz przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji !
 
KROK 2
 
WYPEŁNIJ PIT

    Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym w formularzu PIT:
 • PIT- 28 pozycje: 134, 135, 136, 138;
 • PIT- 37 pozycje: 137, 138, 139, 141;
 • PIT- 36 pozycje: 323, 324, 325, 327;
 • PIT- 36L pozycje: 94, 95, 96, 98;
 • PIT- 38 pozycje: 57, 58, 59, 61;
 • PIT- 39 pozycje: 51, 52,53, 55
Wpisz:
 • nazwę naszej organizacji "Powiślańskie Towarzystwo Społeczne"
 • numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego0000218310,
 • kwotę którą chcesz przekazać
oraz zaznacz pole:
 • 137 w PIT-28,
 • 140 w PIT-37,
 • 326 w PIT-36,
 • 97 w PIT-36L,
 • 60 w PIT-38,
 • 54 w PIT-39
jeśli wyrażasz zgodę na przekazanie przez Urząd Skarbowy swoich danych, obdarowanej organizacji.

Kwota, którą chcesz przekazać nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
 
KROK 3
 
ZŁÓŻ ROZLICZENIE

    Tylko w zeznaniach podatkowych, złożonych w okresie do 31.01.2016 dla PIT-28 i w okresie: 01.01.2016 do 30.04.2016 dla pozostałych formularzy, można przekazać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji.

    Pieniądze - 1% podatku należnego (pomniejszone o koszty przelewu) oraz dane darczyńcy - jeśli wyrazi zgodę, przekaże Urząd Skarbowy na konto wskazanej organizacji w terminie do 3 miesięcy.

Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję