Rodzina wolna od przemocy

Program realizowany od 1.06.2018 do 30.11.2020

Cel programu:

Głównym celem projektu jest profilaktyka przemocy w rodzinie oraz edukacja służb, instytucji, społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania przemocy domowej. W ramach projektu udzielana jest bezpośrednia pomoc rodzinom wiejskim borykającym się z problemem przemocy.

 

Adresaci:
Projekt będzie realizowany na terenie powiatów: legionowskiego i wołomińskiego Bezpośrednią, długofalową pomocą terapeutyczną zostaną objęte rodziny z 4 wiejskich gmin: Klembów, Dąbrówka, Nieporęt, Wieliszew oraz rodziny z terenów wiejskich miejsko wiejskiej gminy Radzymin.

 
 
Jak pomagamy?
Projekt zakłada wsparcie terapeutyczne rodzin, edukację rodziców, pomoc prawną, a także współpracę z przedstawicielami sądu, pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny i społecznością lokalną. Organizujemy warsztaty dla przedstawicieli służb społecznych i kampanię informacyjną dotyczącą przyczyn, rodzajów i skutków przemocy w rodzinie. Pracujemy nad ograniczeniem przemocy w rodzinach poprzez rozpoznanie problemu i skierowanie do odpowiedniej, zaakceptowanej przez rodzinę formy pomocy.
 
 
W ramach projektu proponujemy następujące formy pomocy i terapii:
  • dostarczenie materiałów dotyczących przemocy w rodzinie (przyczyn, rodzajów i skutków) do szkół, instytucji i NGO z terenów objętych projektem.
  • warsztaty dla  pracowników służb i organizacji pozarządowych dotyczące przyczyn i sposobów zapobiegania przemocy w rodzinie
  • terapię dla  rodzin z terenów  wiejskich, objętych programem
  • konsultacje, interwencje kryzysowe dla rodzin z terenów wiejskich, objętych programem
  • współpracę ze społecznością lokalną i wolontariat oraz pomoc prawną.

 

 

 

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego

               

Nasze aktualne programy

Głównym celem projektu jest profilaktyka i edukacja w zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie, dotycząca w szczególności przyczyn i skutków przemocy
Celem projektu jest wsparcie w rozwoju i rozwiązaniu problemów dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrołęki w wieku 11-18 lat przebywających w pieczy zastępczej lub zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej.
Głównym celem projektu jest profilaktyka przemocy w rodzinie oraz edukacja służb, instytucji, społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania przemocy domowej.


Nasze archiwalne programy

Celem programu jest wzmocnienie pozycji organizacji biorących udział w projekcie we własnym środowisku lokalnym oraz pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami.
Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej, socjalnej, edukacyjnej osobom w wieku powyżej 60 lat w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020.
Projekt ma na celu wypracowanie modelu lokalnego systemu reintegracji społecznej, modelu, który można będzie wdrażać w podobnych społecznościach lokalnych.
Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej rodzinom zastępczym.
Udzielamy bezpłatnej pomocy terapeutycznej osobom w wieku 14-21 lat, które zagrożone są uzależnieniami lub uzależnione są od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
Udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej osobom i rodzinom z terenu Warszawy i powiatów ościennych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję