POWIŚLAŃSKIE
TOWARZYSTWO
SPOŁECZNEGO
Członek Federacji
na rzecz Reintegracji Społecznej

Zarząd

Anna Orzechowska - Prezes Zarządu
Bożena Bogumił-Bielasik - Wiceprezes Zarządu
Marzena Kłapcia - Członek Zarządu