POWIŚLAŃSKIE
TOWARZYSTWO
SPOŁECZNEGO
Członek Federacji
na rzecz Reintegracji Społecznej

Sponsorzy

Krajowa Struktura Wsparcia Fundacja Fundusz Współpracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Wojewoda Mazowiecki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Polityki Senioralnej

Miasto Stołeczne Warszawa

Samorzšd Województwa Mazowieckiego