POWIŚLAŃSKIE
TOWARZYSTWO
SPOŁECZNEGO
Członek Federacji
na rzecz Reintegracji Społecznej

Historia Powiślańskiego Towarzystwa Społecznego

Powiślańskie Towarzystwo Społecznie wyodrębniło się z Powiślańskiej Fundacji Społecznej w 2004 roku, Zostało założone przez psychologów, wychowawców, terapeutów realizujących od wielu lat programy skierowane do społeczności lokalnych. Członkowie zespołu posiadają wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu lokalnych programów środowiskowych, specjalizują się w pracy z rodzinami zmarginalizowanymi. Prowadzone przez nasz zespół programy nastawione są przede wszystkim na przeciwdziałanie marginalizacji społecznej oraz na reintegrację społeczną osób i grup wykluczonych. Na przestrzeni wielu lat realizowaliśmy m.in. następujące programy:

  • 1976-79 - środowiskowy program psychoprofilaktyczny dla mieszkańców osiedla Ursynów w Warszawie
  • 1979-89 - środowiskowy program w zakresie ochrony zdrowia psychicznego oraz psychoprofilaktyczny program dla dzieci i młodzieży na terenie Saskiej Kępy w Warszawie
  • 1990-2005 - program środowiskowy dla osób chorych psychicznie na terenie Powiśla w Warszawie.
  • 1990-2006 - programy środowiskowe dla dzieci, młodzieży i rodzin zmarginalizowanych na terenie Powiśla w Warszawie.
  • 2005-2008 - program reintegracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowany na terenie Powiśla w Warszawie.

We wszystkich programach rekrutowaliśmy i szkoliliśmy wolontariuszy, którzy aktywnie pomagali w realizacji programów.