Punkt Porad Prawnych - program archiwalny

tel. (22) 622 13 15


Udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej osobom i rodzinom z terenu Warszawy i powiatów ościennych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
 

  • W ramach naszego Punktu, prawnik udziela porad i konsultacji w następujących sprawach:
  • pomoc w pisaniu pism urzędowych,
  • informowanie o prawach przysługujących przy załatwianiu spraw w organach administracji państwowej i samorządowej (ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy, sądach rodzinnych),
  • pomoc przy sporządzaniu odwołań od decyzji administracyjnych urzędów państwowych i samorządowych (decyzji o przyznani pomocy społecznej, zasiłków rodzinnych, rent rodzinnych, emerytur),
  • informowanie o uprawnieniach w postępowaniu sądowym dotyczącym spraw nieletnich,
  • pomoc w sporządzaniu pism procesowych dla opiekunów dzieci i młodzieży, które mają postępowanie przed sądami rodzinnymi,
  • informowanie o możliwościach uzyskania pomocy i informacji prawnej od odpowiednich instytucji i organizacji.

 

Termin konsultacji można uzgodnić wyłącznie w godzinach 900 - 1500
pod numerem telefonu 022 556 27 22

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Nasze aktualne programy

Głównym celem projektu jest profilaktyka i edukacja w zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie, dotycząca w szczególności przyczyn i skutków przemocy
Celem projektu jest wsparcie w rozwoju i rozwiązaniu problemów dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrołęki w wieku 11-18 lat przebywających w pieczy zastępczej lub zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej.
Głównym celem projektu jest profilaktyka przemocy w rodzinie oraz edukacja służb, instytucji, społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania przemocy domowej.


Nasze archiwalne programy

Celem programu jest wzmocnienie pozycji organizacji biorących udział w projekcie we własnym środowisku lokalnym oraz pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami.
Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej, socjalnej, edukacyjnej osobom w wieku powyżej 60 lat w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020.
Projekt ma na celu wypracowanie modelu lokalnego systemu reintegracji społecznej, modelu, który można będzie wdrażać w podobnych społecznościach lokalnych.
Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej rodzinom zastępczym.
Udzielamy bezpłatnej pomocy terapeutycznej osobom w wieku 14-21 lat, które zagrożone są uzależnieniami lub uzależnione są od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
Udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej osobom i rodzinom z terenu Warszawy i powiatów ościennych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję