Ośrodek Rodzinnej Opieki Zastępczej - program archiwalny

 • Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej rodzinom zastępczym, które:
 • z powodu problemów osobistych, rodzinnych lub społecznych mają problemy wychowawcze z dziećmi naturalnymi lub powierzonymi,
 • znalazły się w sytuacji kryzysowej,
 • poszukują możliwości pomocy, konsultacji i wsparcia,
 • chcą podnosić swoje umiejętności opiekuńcze i wychowawcze,

 

Prowadzimy bezpłatne szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych zarówno podstawowe jak i specjalistyczne.

Warunkiem podjęcia konsultacji lub szkolenia w naszym Ośrodku jest całkowita dobrowolność oraz chęć zrozumienia i rozwiązania swoich problemów osobistych, rodzinnych i wychowawczych lub podnoszenia swoich umiejętności wychowawczych.

Osoby pracujące w naszym Ośrodku mają znaczne doświadczenie w pracy środowiskowej, w pracy wychowawczej oraz terapii rodzinnej. Trudności wychowawcze stwarzane przez dzieci rozumiemy jako ich nieefektywny, destrukcyjny sposób radzenia sobie ze swoimi problemami osobistymi, rodzinnymi czy społecznymi. Problemy te często wynikają z braku porozumienia i mają swoje korzenie w doświadczeniach dziecka w rodzinie. Dlatego też, w miarę możliwości, swoim postępowaniem konsultacyjnym lub terapeutycznym staramy się objąć całą rodzinę.

W trakcie konsultacji koncentrujemy się przede wszystkim na zrozumieniu problemów psychologicznych leżących u podłoża problemów wychowawczych. Prowadzone postępowanie obejmuje także poszukiwanie rozwiązania tych problemów oraz zdobycie doświadczeń i umiejętności pozwalających na efektywne zaspokajanie potrzeb dziecka bez naruszania potrzeb innych.

W trakcie prowadzonych szkoleń dla rodziców zastępczych szczególną uwagę poświęcamy zrozumieniu przez nich powierzonego dziecka. Zrozumieniu jego historii, doświadczeń, potrzeb i problemów oraz możliwości udzielenia mu efektywnej pomocy.

 • W ramach programu naszego Ośrodka proponujemy następujące formy pomocy i szkolenia:
 • porady i konsultacje dla młodzieży,
 • porady i konsultacje dla rodziców,
 • konsultacje specjalistyczne,
 • interwencje kryzysowe,
 • wizyty domowe,
 • terapię indywidualną,
 • terapię rodzinną,
 • trening psychologiczny,
 • zajęcia psychoedukacyjne,
 • grupy wsparcia,
 • szkolenie podstawowe dla kandydatów na rodziców zastępczych,
 • szkolenie zaawansowane zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych dla dzieci niedostosowanych społecznie.

 

Korzystanie z proponowanych form pomocy poprzedzone jest wstępnymi kontaktami służącymi rozpoznaniu problemów, potrzeb i możliwości rodziny zastępczej oraz wspólnemu uzgodnieniu programu i zasad pomocy lub szkolenia.

Ośrodek nasz jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 1000- 1900.

Rodziny zastępcze przyjmowane są po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty. Uzgodnić termin wizyty można wyłącznie w godzinach 900 - 1500.

Decyzja o rozpoczęciu konsultacji poprzedzona jest wstępnymi kontaktami służącymi rozpoznaniu problemów, potrzeb i możliwości rodziny zastępczej.

Nasze aktualne programy

Głównym celem projektu jest profilaktyka przemocy w rodzinie oraz edukacja służb, instytucji, społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania przemocy domowej.


Nasze archiwalne programy

Celem programu jest wzmocnienie pozycji organizacji biorących udział w projekcie we własnym środowisku lokalnym oraz pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami.
Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej, socjalnej, edukacyjnej osobom w wieku powyżej 60 lat w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020.
Projekt ma na celu wypracowanie modelu lokalnego systemu reintegracji społecznej, modelu, który można będzie wdrażać w podobnych społecznościach lokalnych.
Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej rodzinom zastępczym.
Udzielamy bezpłatnej pomocy terapeutycznej osobom w wieku 14-21 lat, które zagrożone są uzależnieniami lub uzależnione są od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
Udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej osobom i rodzinom z terenu Warszawy i powiatów ościennych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję