Młodzieżowa Poradnia Uzależnień - program archiwalny

tel. (22) 622 13 15

 

 • Udzielamy bezpłatnej pomocy terapeutycznej osobom w wieku 14-21 lat, które:
 • z powodu problemów osobistych, rodzinnych lub społecznych są zagrożone uzależnieniami,
 • nadużywają alkoholu,
 • eksperymentują z narkotykami,
 • są uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających,

 

Udzielamy bezpłatnych porad i konsultacji rodzicom, których dzieci są uzależnione lub zagrożone uzależnieniami.

Warunkiem podjęcia terapii w naszej Poradni jest całkowita dobrowolność, chęć zrozumienia i rozwiązania swoich problemów oraz gotowość do zachowania abstynencji w trakcie leczenia.

Osoby pracujące w naszej Poradni mają znaczne doświadczenie w pracy środowiskowej, leczeniu uzależnień oraz terapii rodzinnej.

Uzależnienia rozumiemy jako nieefektywny, destrukcyjny sposób radzenia sobie ze swoimi problemami osobistymi, rodzinnymi czy społecznymi. Problemy te często mają swoje korzeni w doświadczeniach dziecka w rodzinie. Dlatego w miarę możliwości swoim postępowaniem terapeutycznym staramy się objąć całą rodzinę.

W trakcie leczenia koncentrujemy się przede wszystkim na zrozumieniu problemów psychologicznych leżących u podłoża uzależnienia. Terapia obejmuje także ich rozwiązywanie oraz zdobycie doświadczeń i umiejętności pozwalających na efektywne zaspokajanie własnych potrzeb bez naruszania potrzeb innych.

 • W ramach naszej Poradni proponujemy następujące formy pomocy i terapii:
 • porady i konsultacje dla młodzieży,
 • porady i konsultacje dla ich rodzin,
 • konsultacje specjalistyczne,
 • interwencje kryzysowe,
 • wizyty domowe,
 • psychoterapię indywidualną,
 • psychoterapię grupową,
 • psychoterapię rodzinną,
 • grupy wsparcia,
 • trening psychologiczny,
 • zajęcia psychoedukacyjne,
 • zajęcia rehabilitacyjne i readaptacyjne,

 

Udział w programie terapeutycznym poprzedzony jest wstępnymi kontaktami służącymi rozpoznaniu problemów, potrzeb i możliwości pacjenta oraz wspólnemu uzgodnieniu programu i zasad leczenia.

Poradnia nasza jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 1000- 1900.

Pacjenci przyjmowani są po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty. Uzgodnić termin wizyty można wyłącznie w godzinach 900 - 1500.

Decyzja o rozpoczęciu leczenia poprzedzona jest wstępnymi kontaktami służącymi rozpoznaniu problemów, potrzeb i możliwości pacjenta.

"Działania interwencyjne i pomoc psychologiczna
dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin"


projekt dofinansowany
przez Miasto Stołeczne Warszawę

Nasze aktualne programy

Głównym celem projektu jest profilaktyka przemocy w rodzinie oraz edukacja służb, instytucji, społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania przemocy domowej.


Nasze archiwalne programy

Celem programu jest wzmocnienie pozycji organizacji biorących udział w projekcie we własnym środowisku lokalnym oraz pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami.
Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej, socjalnej, edukacyjnej osobom w wieku powyżej 60 lat w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020.
Projekt ma na celu wypracowanie modelu lokalnego systemu reintegracji społecznej, modelu, który można będzie wdrażać w podobnych społecznościach lokalnych.
Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej rodzinom zastępczym.
Udzielamy bezpłatnej pomocy terapeutycznej osobom w wieku 14-21 lat, które zagrożone są uzależnieniami lub uzależnione są od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
Udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej osobom i rodzinom z terenu Warszawy i powiatów ościennych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję