Asystent Seniora III - program archiwalny

Edycja 2018

Projekt realizowany od marca do grudnia 2018 r.

W projekcie mogą brać udział wszystkie osoby powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie gminy Dąbrówka w powiecie wołomińskim, zainteresowane uzyskaniem pomocy, udziałem w zajęciach sportowych, kulturalnych i integracyjnych.

Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej, socjalnej, edukacyjnej osobom w wieku powyżej 60 lat w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020.

W ramach programu proponujemy następujące formy pomocy i aktywności:

 • Pomoc asystenta Seniora - pomoc asystenta skierowana jest do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.
  • Asystent pomaga w:
  • rozwiązywaniu problemów socjalnych
  • rozwiązywaniu problemów rodzinnych
  • zwiększeniu aktywności społecznej
  • załatwianiu ważnych spraw
 • Pomoc psychologiczna - pomoc psychologa dotyczy między innymi wszystkim problemów związanych z lękiem, samotnością, bezradnością, brakiem wiary w swoje możliwości, depresją, konfliktami rodzinnymi.
 • Indywidualne i grupowe zajęcia sportowe - cykl cotygodniowych, różnorodnych zajęć związanych z aktywnością fizyczną dla Seniorów. Spotkania odbywać się będą w małych grupach, a zajęcia dostosowane będą do możliwości uczestników.
 • Indywidualne zajęcia edukacyjne - poświęcone przede wszystkim metodom utrzymywania sprawności i zdrowemu stylowi życia
 • Zajęcia tematyczne - integrujące i rozwijające zainteresowania
 • Wycieczki i imprezy kulturalno-integracyjne

Przyjmujemy też zgłoszenia osób w różnym wieku, zainteresowanych wolontariatem i pomocą innym.

Nasze aktualne programy

Głównym celem projektu jest profilaktyka i edukacja w zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie, dotycząca w szczególności przyczyn i skutków przemocy
Celem projektu jest wsparcie w rozwoju i rozwiązaniu problemów dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrołęki w wieku 11-18 lat przebywających w pieczy zastępczej lub zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej.
Głównym celem projektu jest profilaktyka przemocy w rodzinie oraz edukacja służb, instytucji, społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania przemocy domowej.


Nasze archiwalne programy

Celem programu jest wzmocnienie pozycji organizacji biorących udział w projekcie we własnym środowisku lokalnym oraz pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami.
Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej, socjalnej, edukacyjnej osobom w wieku powyżej 60 lat w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020.
Projekt ma na celu wypracowanie modelu lokalnego systemu reintegracji społecznej, modelu, który można będzie wdrażać w podobnych społecznościach lokalnych.
Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej rodzinom zastępczym.
Udzielamy bezpłatnej pomocy terapeutycznej osobom w wieku 14-21 lat, które zagrożone są uzależnieniami lub uzależnione są od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
Udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej osobom i rodzinom z terenu Warszawy i powiatów ościennych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję