Aktywna integracja w środowisku - program archiwalny

Program realizowany w okresie od 2017-04-01 do 2017-12-31
 

 Celem programu jest wzmocnienie pozycji organizacji biorących udział w projekcie we własnym środowisku lokalnym oraz pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami. W ramach projektu zorganizowane będą konsultacje dla 10 organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą rodzinom zagrożonym wykluczeniem w środowisku lokalnym.
 Organizacje zainteresowane konsultacją programów pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem, zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 Konsultacja programu służy analizie programu pracy oraz współpracy w zespole, prowadzona będzie przez pracowników, trenerów i superwizorów PTS.
 

  • Warunkiem udziału w konsultacji jest przygotowanie własnej analizy programu zawierającej:
  • diagnozę problemów i potrzeb odbiorców,
  • opis zasobów kadrowych (kompetencje i zaangażowanie, formy pracy zespołowej),
  • opis zasobów lokalnej społeczności i aktualnego stanu współpracy,
  • opis sposobu pozyskiwania, szkolenia i wspierania wolontariuszy,
  • opis realizowanego programu.

 Zespół zainteresowany konsultacją musi się przygotować do udziału w tym spotkaniu. Zespołowa praca nad odpowiedziami na przedstawione powyżej zagadnienia, czy problemy, zbliża do siebie zespół, identyfikuje z programem, lokalnymi problemami, ujawnia braki w jego realizacji, konsultacja jest swoistą "kropką nad i", czasem inspiracją i pokazaniem nowych możliwości.

Osoby i organizacje zainteresowane szkoleniami, warsztatami i konsultacjami zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: e-mail: biuro_pts@wp.pl , telefon: 22 622 13 15.

Nasze aktualne programy

Głównym celem projektu jest profilaktyka przemocy w rodzinie oraz edukacja służb, instytucji, społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania przemocy domowej.


Nasze archiwalne programy

Celem programu jest wzmocnienie pozycji organizacji biorących udział w projekcie we własnym środowisku lokalnym oraz pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami.
Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej, socjalnej, edukacyjnej osobom w wieku powyżej 60 lat w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020.
Projekt ma na celu wypracowanie modelu lokalnego systemu reintegracji społecznej, modelu, który można będzie wdrażać w podobnych społecznościach lokalnych.
Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej rodzinom zastępczym.
Udzielamy bezpłatnej pomocy terapeutycznej osobom w wieku 14-21 lat, które zagrożone są uzależnieniami lub uzależnione są od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
Udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej osobom i rodzinom z terenu Warszawy i powiatów ościennych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję